Hộp Nhựa Đựng 3 Trái Táo, Cam, Lê

Hộp nhựa đựng 3 trái táo, cam, lê

Hộp nhựa đựng nông sản.

Hộp nhựa đựng hoa quả an toàn, tiện lợi.