Hộp Nhựa Đựng 6 Trái Táo

Hộp nhựa trong suốt đựng 6 trái táo.

Hộp nhựa đựng táo chia ô

Hộp đựng 6 trái táo dùng 1 lần